TELEFON:                  +38651367961 & +38631811270

E-NASLOV:         info@konjeniskicenter.com

 

Samo zmagovalci pišejo zgodovino, vsi ostali jo samo berejo.

Image Alt

Politika zasebnosti

Politika zasebnosti

Varstvo osebnih podatkov

Konjeniški Center Si spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene prek spletnega informacijskega sistema Konjeniški Center Si, skrbno varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge namene. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu Konjeniški Center Si določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na podjetje, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Konjeniški Center Si se zavezuje, da bo po svojih najboljših možnih močeh varoval podatke in zasebnost obiskovalcev spletnih strani Konjeniški Center Si.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. Konjeniški Center Si ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

Ta politika zasebnosti v okviru definiranja varovanja osebnih podatkov ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Konjeniški Center Si zbira od vas, ko uporabljate spletno mesto konjeniskicenter.com

Lastnik in upravljalec podatkov

Pojem »lastnik spletnega mesta«, »upravljalec osebnih podatkov« (oziroma krajše »upravljalec«) v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov je:

Konjeniški Center Si
Gorazdova 3
1000 Ljubljana
info@konjeniskicenter.com

 

Uporabniki in spletno mesto

Uporabnik

Uporabnik spletnega mesta je vsaka oseba, ki kot obiskovalec uporablja spletno mesto.

Spletno mesto

Uporabnik spletnega mesta Konjeniški Center Si je vsak uporabnik, ki uporablja spletno mesto konjeniskicenter.com

Osebni podatki: zbiranje, obdelava in namen njihove obdelave

Zbiranje podatkov

Konjeniški Center Si na spletnem mestu zbira osebne podatke – v kolikor jih uporabnik prostovoljno poda preko spletnih obrazcev, kar je namenjeno poslovnemu komuniciranju s ciljnimi uporabniki.

To so naslednji osebni podatki:

  • ime;
  • priimek;
  • e-naslov.

Z namenom nadaljnje komunikacije vaše osebne podatke hranimo v naši bazi, in sicer na podlagi zakonitega interesa.

Zbiranje podatkov

Registracija

V sistemu je možno dodajanje novih uporabnikov, s čimer le-ti pridobijo določeno stopnjo avtorizacije za ogled vsebin, ki niso vidne vsem obiskovalcem spletnega mesta. Postopek registracije novega uporabnika je mogoč zgolj s strani administratorja spletnega mesta Konjeniški Center Si. V skupino registriranih uporabnikov ima možnost pristopiti zgolj administrator sistema v Konjeniškem Centru Si.

Znotraj zgoraj omenjenih procesov Konjeniški Center Si vodi določene podatke, ki so potrebni za postopek registracije ter vzdrževanja uporabniškega računa. Ti podatki so naslednji:

  • uporabniško ime;
  • geslo;
  • e-naslov.

Prijava

Po uspešni registraciji nastopi možnost prijave uporabnikov, ki so bili vneseni v sistem s strani administratorja. Ti uporabniki so v vseh okoliščinah zgolj zaposleni v Konjeniški Center Si, zaradi možnosti dostopanja do vsebin, ki niso izpisane vsem obiskovalcem spletnega mesta Konjeniški Center Si.si.

Uporabniki, ki jim je bil dodeljen razširjen dostop do vsebin so dolžni podatke potrebne za vpis hraniti v tajnosti in z njimi razpolagati zgolj za namene delovnih procesov znotraj Konjeniški Center Si.

Podatki, ki jih uporabniki prejmejo:

  • uporabniško ime;
  • geslo.

Strojna in programska oprema

Spletno mesto lahko samodejno zbira tudi nekatere podatke o strojni in programski opremi uporabnikovega računalnika, pa osebni podatek v obliki IP naslova. Osebni podatki, pridobljeni na podlagi obiska spletnega mesta, se ne hranijo ali pa se hranijo v anonimizirani obliki in kot takšni niso neposredno povezljivi z uporabniki. S temi podatki razpolaga Google Analytics, skladno s tem velja, da je podjetje Google LLC v zakonsko dovoljenem obsegu obdelovalec podatkov.

Obdelava podatkov

Upravljavec lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa upravljavec vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Te informacije bodo uporabljene izključno za izdelavo splošne statistike o uporabi spletnega mesta. Ti podatki se zbirajo s pomočjo piškotkov. Uporaba, upravljanje in brisanje piškotkov je podrobneje opisana v nadaljevanju.

Soglasje

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi kateregakoli obrazca na našem spletnem mestu ali ob prijavi na e-obveščanje obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Upravljalec zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljalec v opredelitvi te politike zasebnosti.

Še posebej se uporabnik strinja z obdelavo osebnih podatkov za potrebe izvajanja pogodb in ukrepov pred sklenitvijo pogodbe, brez omejitev, ter tudi po sklenitvi pogodbe, brez omejitev.

Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete s pisnim sporočilom preko navadne pošte ali na elektronski naslov info@Konjeniški Center Si.si. V primeru umika soglasja ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov za namene, kot so opredeljeni v prejšnjem poglavju. Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

Vaše pravice

V skladu z določili aktualnega in trenutno veljavnega zakona ter Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se s pisno prošnjo obrnite na nas tako, da nam pošljete sporočilo na naslov Konjeniški Center Si, Gorazdova 3,  1000 Ljubljana, Slovenija, ali na e-naslov info@konjeniskicenter.com.  Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu:

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).

Čas hrambe osebnih podatkov

Podatki, ki jih zbira upravljalec spletnega mesta, se hranijo za potrebe upravljalca spletnega mesta v skladu s pogoji in nameni, opredeljenimi v tej politiki zasebnosti. Osebni podatki se hranijo na spletnem mestu in v primeru nadaljnje obravnave in komunikacije z uporabnikom v drugih bazah podjetja.

Navedene podatke lahko Konjeniski Center Si, obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani. Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, Konjeniški Center Si izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.

Uporabnik lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke ali podatke o obdelavi njegovih osebnih podatkov s strani pooblaščenih oseb s pisno prošnjo tako, da nam pošljete sporočilo na naslov Konjeniski Center Si, Gorazdova 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, ali na e-naslov info@konjeniskicenter.com. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Spremembe politike zasebnosti

Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe politike zasebnosti za uporabnike spletnega mesta. Uporabnika prosimo, da pred vsako uporabo spletnega mesta preveri datum zadnje spremembe teh splošnih pogojev uporabe.

Veljavnost

Politika zasebnosti na tej povezavi velja od 1. 1. 2024 dalje in se lahko kadarkoli spremeni in dopolni.

error: Vsebina je zaščitena!!