TELEFON:                  +38651367961 & +38631811270

E-NASLOV:         info@konjeniskicenter.com

Samo zmagovalci pišejo zgodovino, vsi ostali jo samo berejo.

Image Alt

Tako v tujini kot pri nas, je vse bolj popularno druženje predšolskih in šolskih otrok s konji. Gre za primer izkustvenega učenja, tovrstno druženje pa ima poseben psihološko socialen učinek s pridobivanjem na odgovornosti, strpnosti, prilagodljivosti, zbranosti, samozavesti, samodiscipliniranosti, potrpežljivosti, vztrajnosti, odločnosti, fokusiranosti in razvoju empatije, ter spoznavanju neverbalne komunikacije.

 Za vse to, je potrebna izdelava dobre strategije razvoja konjeništva na tem področju, ki vključuje učno vzgojni proces, v smislu druženja s konji s pedagoškega vidika in s tem povezano vključevanje tega športa na področje izobraževanja v okviru različnih šolskih in izven šolskih dejavnosti kot so npr. naravoslovni dnevi, učne poti, športni dnevi , eno in več dnevni tabori, izbirni predmeti ipd.

Področje izobraževanja in šolstvo je samo eden izmed  parametrov konjeništva, ki je javnega pomena, saj so z njim tesno povezane različne obrtne in trgovske dejavnosti, veterinarstvo, reja in vzreja konj, strokovni kader konjeništva, turistične dejavnosti, reklame in promocija sponzorjev, medicina in terapevtska rehabilitacija.

Vse skupaj tvori  širok parameter javnega interesa,  ki ga še do danes nismo uspeli izkoristiti v okviru možnosti donosa, ki bi vodil v smeri razvoja napredka in popularizacije tega športa in s tem posledično povezan dvig ravni kvalitete življenja širše javnosti vključno z razvojem konjeništva.

error: Vsebina je zaščitena!!