TELEFON:                  +38651367961 & +38631811270

E-NASLOV:         info@konjeniskicenter.com

Samo zmagovalci pišejo zgodovino, vsi ostali jo samo berejo.

Image Alt

Izjava – Jahanje na lastno odgovornost

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Spodaj podpisani:

Ime / Priimek
Rojen

Se zavedam in strinjam, da so osebni podatki, ki sem jih predložil ob izjavi, potrebni za medsebojno komunikacijo in za izvajanje konjeniških storitev v Konjeniškem Centru Si.

IZJAVA

Potrjujem, da sem se vključil v program učenja jahalnih veščin in  v Konjeniški Center Si, prostovoljno in na lastno odgovornost.

 

S podpisom te izjave potrjujem, da sem seznanjen in se zavedam, da lahko jahanje in delo s konji v določenih primerih povzroči nevarnost ali celo resne poškodbe.

Izjavljam, da Konjeniški Center Si in osebe, ki delujejo v njegovem imenu, v nobenem primeru niso odškodninsko odgovorne za morebitne telesne poškodbe, ki bi lahko nastale v času izvajanja programa, torej jahanja in dela s konji, v Konjeniškem Centru Si.

Z oddajo izjave jahanje na lastno odgovornost, se podpisani oziroma njihovi starši ali skrbniki, odpovedujejo kakršnim koli zahtevkom za kakršno koli odškodnino v zvezi z morebitnimi nastalimi telesnimi poškodbami ali morebitno nastalo materialno škodo.

Potrjujem, da sem seznanjen s splošnimi pogoji, ki so v izjavi, Jahanje na lastno odgovornost.

 

SPLOŠNI POGOJI:

Udeleženci programa jahanja v Konjeniškem Centru Si, morajo ves čas nositi zaščitno opremo, in sicer:

  • čelado,
  • jahalne čevlje ali drugo primerno obutev,
  • ustrezne jahalne hlače,
  • zaščitni jopič - želvo.

Udeleženci programa jahanja v Konjeniškem Centru Si, mlajši od 16 let, morajo nositi zaščitni jopič-želvo kot ščitnik za hrbet.

Nošenje čelade je obvezno ves čas izvajanja programa, torej med pripravo konja in med jahanjem.

Udeleženci morajo upoštevati vsa navodila in opozorila strokovnih delavcev v Konjeniškem Centru Si glede uporabe zaščitne in varnega izvajanja programa.

V kolikor udeleženec ne uporablja zaščitne opreme in ne upošteva navodil strokovnega osebja Konjeniškega Centra Si, lahko izvajalec zavrne izvedbo programa ali prekine učni proces jahanja.

Vsi udeleženci jahanja v Konjeniškem Centru Si morajo morebitne zamude pravočasno javiti svojemu inštruktorju ali učitelju (telefonski klic, SMS sporočilo).

Kot pravočasna odpoved iz opravičljivih razlogov, se šteje odpoved vsaj en dan pred izvedbo dogovorjenega termina za učenje jahanja.

V primeru zamude udeleženca programa, si izvajalec pridržuje pravico do skrajšanja programa.

Če udeleženec ne pride na jahanje na predhodno določeni datum in uro (velja za vse, ki imajo predhodno določen termin, rezervirano uro) in zamuda ni bila pravočasno sporočena, se upošteva, da je bila storitev opravljena in se ura zaračuna v skladu s cenikom Konjeniškega Centra Si.

Ustrezno vreme je pogoj za izvajanje programa v Konjeniškem Centru Si.

Konjeniški Center Si, slabo vreme šteje za izjemno okoliščino. V primeru izjemne okoliščine lahko jahači izostalo uro nadoknadijo ali prestavijo na drug termin po predhodnem dogovoru.

Uporabniki storitev Konjeniškega centra Si lahko svoje pritožbe, predloge, pohvale ali kritike glede storitve, sporočijo neposredno strokovnemu osebju ali na elektronski naslov: info@konjeniskicenter.com

Osebne podatke ob podpisu izjave, Konjeniški Center Si potrebuje za medsebojno komunikacijo, izvedbo programa in izdajo računa.

Osebni podatki se hranijo v zbirki podatkov v skladu s Politiko zasebnosti Konjeniškega Centra Si o zbiranju, obdelavi in shranjevanju podatkov.

Konjeniški Center Si osebnih podatkov nikoli ne bo posredoval tretjim osebam. Pridobljeni podatki bodo uporabljeni izključno za namene navedene v tem dokumentu.

error: Vsebina je zaščitena!!